nykterfyllekaja

Medberoende
Igår eftermiddag var jag och lyssnade på Sanna Lundells föredrag om #medberoende#. Betyder anhöriga till missbrukare av alkohol.narkotika, tabletter eller anhöriga till psykiskt sjuka och psykiskt sjuka personer.
Mycket skam är förknippat med dessa sjukdomar. FULSJUKDOMAR kallas dessa ofta. Missbruk, Medberoende och psykiskt sjuka. Mer än hälften av Sveriges befolkning är på något sätt drabbat. Det talas inte så mycket om FULSJUKDOMAR än vanliga sjukdomar. SKAM är för utbredd kring detta ämne. Vad som är mycket viktigt i detta är att vi pratar och informerar  om tex Anhöriga till Alkoholister, framförallt barn att de får stöd och information och att vi öppet diskuterar. Anhöriga tar ofta över och döljer för andra skyddar sin missbrukare, Medberoende kallas det och de tar på sig skulden för att missbrukaren dricker eller  mår dåligt.. Viktigt. Missbrukaren kan oftast bara med stöd och egen kraft tillsammans med andra med samma symtom. som vill sluta  missbruka och tillfriskna. Samma med den medberoende, kan med stöd, information och tex gruppterapi där man träffar andra medberoende. Så kan också den medberoende tillfriskna. Sanna Lundell har mycket egen erfarenhet i ämnet med en far som lever alkoliserad och hennes framlidna mamma hade stora psykiska problem. Så hon talar med utsatta grupper och informerar på detta sätt, Så att skammen runt FULSJUKDOMAR minskar och blir accepterat som vilken sjukdom som helst. Det är alldeles för många av oss som mår sköt pga detta
Nästan alla känner eller har själv dessa problem?
OBS telefonnumret tillhör Missbruksenheten I Trollhättan